Ενεργειακά Κτίρια

Κατασκευή Κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Στόχος μας είναι η συνεχής εξέλιξη στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια τα κτίρια που μελετάμε και κατασκευάζουμε είναι της υψηλότερης κατά Κ.Εν.Α.Κ. ενεργειακής κλάσης Α+.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενεργειακή σπατάλη στα κτίρια

Στην Ευρώπη το πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας για την εξυπηρέτηση κτιρίων παραμένει ένα πολυσύνθετο τεχνικό και οικονομικό πρόβλημα, τη διάσταση του οποίου συνειδητοποιήσαμε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1970 με τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις. Κι όμως, η μείωση του κόστους της ενέργειας κατά 30% σε πραγματικές τιμές στο διάστημα 1991-1999, μας έκανε να ξεχάσουμε όλες τις αρνητικές εμπειρίες που προηγήθηκαν. Αποτέλεσμα: τα επόμενα χρόνια η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στα σπίτια και τους χώρους εργασίας άγγιξε ρυθμούς της τάξης του 4% ετησίως, ακυρώνοντας ουσιαστικά τα αποτελέσματα των όποιων μέτρων εξοικονόμησης εφαρμόστηκαν στη δεκαετία του 1980. Έτσι στην Ελλάδα το 1980 τα κτίρια απορροφούσαν το 22% της συνολικής ενεργειακής ατανάλωσης, ποσοστό που ως το 1996 είχε αυξηθεί στο 29,8%. Ο διπλασιασμός της τιμής του πετρελαίου μέσα στο 2000, έκοψε προσωρινά τον ρυθμό αύξησης της ενέργειας στον κτιριακό τομέα.Ωστόσο εν έτη 2012 στην Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται στο 40%,με την Ελλάδα να βρίσκεται κοντά σε αυτό.

Τα κτίρια αποτελούν επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, με υψηλό αρχικό κόστος και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Υπό την έννοια αυτή δεσμευόμαστε να πληρώνουμε το αντίτιμο για κάθε παράλειψη, αμέλεια ή αστοχία του σχεδιασμού και της κατασκευής επί δεκαετίες ολόκληρες. Παραλείψεις και αμέλειες που, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ενέργειας μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Σήμερα, το 41 % της ενέργειας στην ΕΕ καταναλώνεται από τα κτίρια, εκ των οποίων τα 2/3 της ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη.

Η προώθηση της κατασκευής κτιρίων «με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» λοιπόν, φαίνεται πως αποτελεί μονόδρομο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πλέον τα υβριδικά συστήματα αποτελούν μία από τις βέλτιστες και πιο σύγχρονες λύσεις για την κάλυψη των θερμικών αναγκών των κατοικιών, αφού τα επιμέρους υποσυστήματα αλληλοσυμπληρώνονται και μεγιστοποιούν τους βαθμούς απόδοσης.
Τα κτίρια που μελετά και κατασκευάζει το γραφείο μας είναι σχεδόν στο σύνολό τους ενεργειακής κλάσης Α+, της υψηλότερης κατηγορίας κατά Κ.Εν.Α.Κ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

  • Ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης με ήπια μετάδοση θερμότητας, ροή θερμικής ενέργειας από τα πόδια προς το κεφάλι, ομοιομορφία θερμοκρασίας σε όλη την έκταση των χώρων.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας & χαμηλό κόστος λειτουργίας διότι λειτουργεί με χαμηλές θερμοκρασίες νερού (35-45 °C) και συνδυάζεται ιδανικά με συστήματα παραγωγής θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών (αντλίες θερμότητας).
  • Ελευθερία στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των χώρων γιατί δεν υπάρχουν θερμαντικά σώματα ή άλλες τερματικές μονάδες.
  • Λειτουργία δροσισμού για τους θερινούς μήνες με το ίδιο σύστημα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Πάνελ Τοιχοποιίας

Στα κτίριά μας έχουμε αντικαταστήσει τα τούβλα με σάντουιτς πάνελ γεγονός που έχει σημαντικά οφέλη στην αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου, καθώς πρόκειται για οπλισμένη τοιχοποιία με βάρος 1/3 της συμβατικής, και στη θερμομόνωση η οποία στους εξωτερικούς τοίχους είναι 25 εκατοστά. Θερμομόνωση υπάρχει και στους εσωτερικούς τοίχους, πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα να χωρίσουμε το σπίτι σε θερμικές ζώνες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Δοχείο αδράνειας για ΖΝΧ και υποβοήθηση της θέρμανσης

Στο υπόγειο υπάρχει ειδικό δοχείο αδρανείας το οποίο αποθηκεύει το ζεστό νερό χρήσης αλλά και το προθερμασμένο από τον ήλιο νερό που προορίζεται για τη θέρμανση ώστε η αντλία θερμότητας να δουλεύει σε χαμηλές στροφές.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Ηλιακά Πάνελ

Τα ηλιακά πάνελ σε συνδυασμό με την αποθήκευση του ζεστού νερού καλύπτουν το 100% των αναγκών σε ΖΝΧ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού μεσαίων θερμοκρασιών

Αντλία θερμότητας ονομάζουμε τη μηχανολογική διάταξη που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε ενέργεια από έναν χώρο χαμηλής θερμοκρασίας, σε έναν χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας. Ήδη από τον ορισμό, γίνεται φανερό ότι οι αντλίες θερμότητας σχεδιάζονται για να μεταφέρουν θερμότητα (θερμική ενέργεια) με φορά αντίθετη από αυτήν της φυσικής ροής. Ένα βασικό πλεονέκτημα των αντλιών θερμότητας είναι η πλήρης ανεξαρτησία από την κατανάλωση οποιουδήποτε καυσίμου, με μόνη απαίτηση για τη λειτουργία τους την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στο συμπιεστή της μονάδας. Αν μάλιστα η ηλεκτρική ισχύς παράγεται καθαρά από ΑΠΕ, τότε ο ισχυρισμός πως η αντλία θερμότητας είναι μια τεχνολογία 100% φιλική προς το περιβάλλον είναι αναμφισβήτητος. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, οι κανονισμοί και οι οδηγίες της ΕΕ τις κατατάσσουν πλέον επίσημα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή τους σε θέματα ενεργειακής ζήτησης και μείωσης εκπομπών CO2.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Φωτοβολταϊκά πάνελ-net metering

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούν τη δωρεάν ηλιακή ενέργεια για να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια, δίχως να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τα φωτοβολταϊκά net metering είναι διασυνδεδεμένα με το Δημόσιο Δίκτυο – φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού ενέργειας (αυτοπαραγωγή ενέργειας). Με ένα φωτοβολταϊκό net metering η παραγώμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ αφαιρείται από την καταναλισκόμενη μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας για τον χρήστη. Συνοπτικά με ένα δεύτερο μετρητή καταμετράται η ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό net metering η οποία αφαιρείται από την ενέργεια που καταμέτρησε ο ήδη υπάρχοντας μετρητής κατανάλωσης. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η πλεονάζουσα ενέργεια στο net metering δεν αποζημιώνεται αλλά πιστώνεται στον χρήστη για τα επόμενα τρία έτη.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου

Σαν εφεδρικό σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ υπάρχει ο λέβητας φ.α. ο οποίος μπαίνει σε λειτουργία σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες στο εύρος των οποίων είναι οικονομικότερος από την Α.Θ. και στην περίπτωση που δεν επαρκεί το ΖΝΧ των ηλιακών πάνελ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Λεβητοστάσιο

Στην εικόνα φαίνεται το λεβητοστάσιο ενεργειακής εξαώροφης πολυκατοικίας στη Λάρισα.

Προτιμήσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας και / ή συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.